ELS TAULELLS D`COCENTAINA

Cocentaina, sense cap dubte, posseeix un dels majors conjunts de «Taulellets» de caràcter devocional del segle XVIII de tot el País Valencià, gairebé íntegrament es localitzen a «La Vila», antic nucli cristià, i per la seva importància mereixen destacar-se els balcons de les cases números 3 i 10 del carrer Major. La primera posseeix tres panells ceràmics, els laterals són de tipus ornamental, i al centre, en un gran panell se situa Santa Clara, Sant Agustí i Santa Teresa de Jesús. Els dos balcons del número 10 es troben coberts en la seva totalitat per «Taulellets» representant a la Mare de Déu dels Desemparats, Sant Vicent Ferrer i Sant Vicent Màrtir.

Al carrer dels Dolors se situen a la part exterior del mur del Monestir de la Mare de Déu del Miracle un total de set panells que representen els Set Dolors de la Mare de Déu. Es tracta del grup més antic de tot el conjunt.

El sòcol de l’Església del Salvador, és com conjunt el més artístic i interessant, amb diversos panells representant diferents passatges bíblics.

  • Cocentaina, sense cap dubte, posseeix un dels majors conjunts de "Taulellets" de caràcter devocional del segle XVIII de tot el País Valencià, gairebé íntegrament es localitzen a "La Vila", antic nucli cristià, i per la seva importància mereixen destacar-se els balcons de les cases números 3 i 10 del carrer Major.
  • SAN VICENTE FERRER 1787 CARRER MAYOR
  • GERROS FLORALS
  • S.ABDON Y SANEN CARRER MAYOR
  • Ánimas Benditas del Purgatorio. (Siglo XIX)

macasesa : fotos Edu i mari