HISTORIETES DEL MANCO CALDERON

HISTORIA DEL MANCO CALDERON (COCENTAINA)

Quant a personatges populars, a la casa número 7 d´Aquest carrer, que fitava amb un hort, va viure Vicent Domínguez Moltó, alies el Manco Calderon. Els infants de la primera meitat del segle XX a Cocentaina havíem mitificat el Manco Calderon com un roder molt valent. Va ser fill y veí de Cocentaina, on encara hui li queden parents de tercera y quarta generació. Per informació oral he pogut saber que a conseqüència d’una herència familiar va pledejar amb un parent. Per creure que van ser conculcats els seus drets hereditaris, Vicent va voler fer justícia pel seu compte i va ferir mortalment amb una escopeta la persona que, segons ell, s´havia apropiat de la seua llegítima herència. Des d’aleshores, durant catorze anys, va viure fugit de la justícia pels masos y molins del terme de Cocentaina. Segons algunes versions, portava una vida pacifica i els masovers es compadien d’ell i li donaven queviures. Altres versions diuen que en tenien por i, abans que els pegara per furtar queviures, li donaven tot el que volia.
A l’estudi El Manco Calderon el seu autor Francesc Jover A l’estudi El Manco Calderon i el seu temps, el seu autor Francesc Jover aplica una investigació rigorosa als arxius de la Guàrdia Civil, als registres municipals, als llibres parroquials, a les hemeroteques de l’època…, per a trillar els fets documentats de la llegenda. Totes les informacions que Jover apunta i demostra amb els documents pertinents ens ofereixen una imatge real, de qui va ser aquell home: Vicent Domínguez, conegut com El Manco Calderon, un personatge que corria per tot el Comtat, que era temut pels rics i evocat amb simpatia pels desheretats. Un home, una vida i unes circumstàncies que acabarien convertides en llegenda. El bandolerisme al País Valencià és un tema poc estudiat en profunditat, llevat d’alguns estudis recents, però que ha generat força literatura, i la bona literatura històrica necessita d’estudis rigorosos, com el que llegireu a aquest llibre. Francesc Jover forma part d’aquelles persones que creuen en el valor de recuperar i divulgar la història dels pobles. Perquè un poble sense història és un poble sense identitat i sense cultura.

obra de la coleccio del museo Thyssen

macasesa :