Un son una realitat tornen a la Fira

Un son una Realitat de que torne la Fira de sempre, la nostra Fira de tots Sants!!

La Fira presenta la 676 edició en forma de dansa i il·lusió. Una il·lusió que naix de la gent del poble de Cocentaina i que contagia tots i cadascun dels racons. Una il·lusió en moviment i plena de sentiment

macasesa; video de Rafa grau