LA MONA DE PASCUA

LA MONA

Estos dies de Pasqua

són tres dies de jugar

» pa» volar el catxirulo

i per la nit festejar

Els dies de Pasqua són

dies de mones.

Ai! Qué pantorrilles

tenen les xicones.

I com alçaven les clares per a fer els caramullets!

I els ous de corral!

I les espardenyes noves, pasqüeres!

I bromes!

I cançons!

Ous, ous, ous

bona Pasqua, bon dijous

Ous, ous, ous

Una mona amb quinze ous !

Ous a l’ eixida

Ous al finestró

Bastonades al retor.

macasesa,