LA CABRETA

Serra, Serra, Politet

Que la Mare no te llet

la cabreta te’n donara

De sopetes i de pa

Serra, Serra ja esta en terra

Obriu obriu filletes que vinc

De pasturar en els mamelletes   plenes

Pa donar-vos de Mamar

MARE YO VULL CASAR ME

Mare vull casar-me Si em case amb una alta,

pareix un gegant;

no hi haurà prou roba en el moll d’Alacant.

Si em case amb xiqueta,

hauré de criar; encara que la toc es posa a plorar.

Si em case amb criada, ja sé el que fan;

d’amagat dels amos es mengen la carn.

Si em case amb beata, que diran de mi?;

val més que no em case i em quede fadrí.»