ESTAMPETES DE COMUNIÓ

Fins no fa massa anys a cocentaina  quant els xiquets prenien la primera comunió (fet  al que li se donava molta importància  a nivell tan familiar com social) entre altres coses com podien ser el convit,coque boves amb chocolate el trage, els  regals, les reformes en la casa, etc.  es feien uns recordatoris, que eren unes estampetes en les quals per un costat  es posava una imatge de tipus religiós o  una foto del comuniant i per l’altre costat posaven el nom, la data  de l’esdeveniment, el lloc  on és celebrava, etc. Estes estampes es repartien als familiars, veïns i altres persones pròximes  a fi de que tingueren un record del fet.

Col·lecció particular

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (7) 1 (6)

 

 

macasesa.